Stempas 2021

Een stempas is in Nederland een persoonlijke pas waarmee een stemgerechtigde op ieder gewenst stembureau in zijn gemeente zijn stem kan uitbrengen

Stempas 2021
stempas 2021

Stempas

 

Voor Arabisch klik hier

Voor tigrinya klik hier 

Een stempas is in Nederland een persoonlijke pas waarmee een stemgerechtigde op ieder gewenst stembureau in zijn gemeente zijn stem kan uitbrengen.

Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres.
De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs.
Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

 

U krijgt alleen een stempas toegestuurd als u kiesgerechtigd bent.

 

Voorwaarden om te mogen stemmen:

 

  • U moet op de dag dat u gaat stemmen 18 jaar of ouder zijn.
  • U moet op 1 februari 2021 de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • U moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) voor 30 januari 2021
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Stempas gaat naar adres waar u staat ingeschreven

U ontvangt uw stempas op het adres waar u staat ingeschreven op 1 februari 2021. Bent u na 1 februari verhuisd? Dan is uw stempas naar uw oude adres gestuurd. Het is niet mogelijk om een stempas te ontvangen op uw nieuwe adres.

 

Heeft u op 1 maart nog geen stempas of stempluspas ontvangen, of bent u deze verloren?

Vraag dan uiterlijk 12 maart 17:00 uur een nieuwe stempas aan.

 

Een vervangende stempas kunt u online aanvragen. of persoonlijk op afspraak aan de balie in uw gemeente