verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

20 maart 2019: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. Waar de leden van Provinciale Staten worden gekozen. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019.

Provinciale Staten
Na de Provinciale Statenverkiezingen gaan verschillende politieke partijen een college vormen in de provincie. Welke partijen dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag . Het nieuw gevormde college bepaalt de komende jaren het beleid op gebieden als infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur.

De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer toetst wetsvoorstellen die de regering (het kabinet) of de Tweede Kamer indienen. De Eerste Kamer kan deze wetsvoorstellen goed- of afkeuren.

Waterschapsbestuur
Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur: dit is het parlement van het waterschap. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden onder meer dijken en sluizen, zuiveren het afvalwater, controleren de kwaliteit van ons zwemwater en doen aan natuurbeheer in en om het water.

* Je kan kiezen voor de leden van Provinciale Staten als je de Nederlandse nationaliteit bezit en 18 jaar of ouder bent. 
Ook mag je stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van je waterschap als je een geldige verblijfsvergunning hebt en 18 jaar of ouder bent.

Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen vindt u via deze website. 
https://www.rijksoverheid.nl/…/20-maart-2019-verkiezingen-p…